Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

THÔI

THÔI...
08:09 29 thg 6 2012Công khai64 Lượt xem 16
Thôi vương vấn, khỏi ngại ngùng
Cũng đừng tiếc chút rỗng không làm gì.
Cá trê trơn tuột lời thề
Nứa gang xa đến thế thì…
Thì thôi!
Cây khuya buốt giọt sương rơi
Cóng tê
mây gió giữa giời mưa sa.Lá hoa...?Tan tác lá hoa!
Sắt son?
Nào chắc còn là sắt son!

Trăm năm ấy, méo hay tròn?
Nỡ tham ván mảnh mà buông mạn thuyền!
Ai thuyền quyên mặc thuyền quyên
Giang hồ khấp khểnh dốc nghiêng khó trèo!
Lông chông khe đá tai mèo
Ù ù cơn gió giữa đèo quay quay.

Man man sương khói lắt lay
Binh bong... tiếng mõ sư thày tụng kinh!

Một mình.
Mình nắm tay mình!

Không có nhận xét nào :