Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

NHÌN NHAU...

NHÌN NHAU...
21:03 14 thg 7 2012Công khai126 Lượt xem 18

Nhìn nhau nửa mắt thôi anh
Còn một nửa hãy để dành mai kia.
*
- Em đi bẫy sáo dưới khe
Trèo đa bắt trạch, xách về nấu cơm.
- Cải ngồng gieo ruộng đầu thôn
Nghe đình thiếu cột, em mang góp rồi
Lúc nào anh ghé qua chơi
Vặt cho ít lá mồng tơi lợp nhà!
Chẻ gỗ lim để tỉa hoa
Làm rau ghém để hai ta ăn cùng.
*
Còn nửa mắt chúng mình chung
Đã nhìn, nhìn thủng đáy sông hãy về!


Không có nhận xét nào :