Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

THOÁNG BUỒN

Thoáng buồn
06:10 24 thg 5 2012Công khai45 Lượt xem 8

for me


Âm thầm về lại ngày xưa
Xưa hơn khởi nguyên vũ trụ
Hỗn độn bốn bề vần vũ
Tôi chìm vào TÔI LẶNG CÂM!

Lầm lũi bụi mưa lâm thâm

Loang ướt đôi vai gầy guộc

Con thuyền Thời gian sũng nước

Lênh đênh không bến không bờ…

Cõi đời chua loét nước dưa

Cuộc sống nhão như bún rối

Hạnh phúc cùn mòn cằn cỗi

Lưng còng nặng ách phận duyên…


Buồn,
buồn, buồn cả bước chân

Buồn dọc buồn ngang tay với
...

BÁT NHÃ... tiếng kinh diệu vợi

Nhẹ nhàng tan vào SẮC KHÔNG!


Không có nhận xét nào :