Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

ĐƯỜNG LẠNH BÓNG AI

ĐƯỜNG LẠNH BÓNG AI
05:20 22 thg 7 2012Công khai75 Lượt xem 7
tamtay.vn - photo - Hình động Tuyết rơi tuyệt đẹp
( GỬI MỘT NGƯỜI BẠN HỌC ở BK)

Bốn mươi năm… Đường lạnh bóng ai?
mong manh đơn chiếc.
Hoang lạnh sắc chiều mỏi mệt.
Tuyết đầu mùa rơi buốt bàn tay.

Bốn mươi năm… Đường lạnh bóng ai?
liêu xiêu mờ nhạt.
Khẳng khiu cây khô gầy guộc.
Chốn xa xôi khắc khỏai chờ trông.

Bốn mươi năm, tê tái bóng mình!
Đường phố vẹt mòn
tuyết cuối mùa lả tả
Thời gian ú tim !
Thời gian hú họa!

Tình yêu pha lê
Dòn vỡ.
Nhạt phai.

Tuyết bạc phếch chiều hút gió lệch trời
Băng võng mái hiên già cũ kỹ
Lủi thủi cụm mây vần vũ
Vô hình gánh nặng oằn vai!

Bốn mươi năm.
Đường lạnh bóng ai?!...


Không có nhận xét nào :