Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

KHÚC ĐÀN

KHÚC ĐÀN
21:55 4 thg 7 2012Công khai69 Lượt xem 5
Photobucket

X
a cách bao năm biệt tháng ngày
Bao nhiêu nhung nhớ gửi gió mây
Chàng trên chiến mã lầm cát bụi
Thiếp chốn khuê phòng bóng lắt lay
Ai nhớ ai thương - ai thương nhớ?
Vẻ sầu chín khúc - vẻ tỉnh say?
Tháng lại ngày qua trôi mòn mỏi
Réo rắt xa xa tiếng đàn giây.

Thực vật 082

Không có nhận xét nào :