Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

DIỄU MÌNH

DIỄU MÌNH
20:28 13 thg 7 2012Công khai111 Lượt xem 15
Cắc cớ đâu hay cái gỉ gì?Đường tắt, ngõ ngang chả biết chi!Ngại ngùng mắt ngố ngơ ngác ngó
Vặn vẹo vai so vẻ vân vi.
Nhấp nhổm đôi chân hăm dợm bước
Ngọ ngoạy hai tay dọa quăng đi.
Cầu đất giời thương, thương lấy lệKhấn sông biển xót, xót làm vì.

Chìm chìm nổi nổi ba bốn bận
Trật trật trầy trầy bảy
tám khi.

Vơ vội ba chai tu một hớp
Về nhà ấp gối, ngủ khì khì...

Hi hi...

Không có nhận xét nào :