Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Vịnh quẻ bản mệnh" BÁT THUẦN KHÔN" (8 thg 11 2012)  • ,,,利牝馬之貞。 君子有攸往,先迷後得,主利。 西南得朋,東北喪朋。安貞,

"Tẫn mã chi trinh" chính mệnh KHÔN
"Tiền mê hậu đắc" chớ bồn chồn
"Tây nam chủ lợi" hồng mây gió
"Đông bắc táng bằng" trắng tuyết sương
"Quân xướng thần hòa" yên tám cõi 
"Trượng phu du vãng" thuận mười phương
"Tái sinh vạn vật" tâm nhân đức
"Nguyên lợi hanh nhu" đại cát: KHÔN
Chị THANH MAI
Đùa họa
Kìa ai chính mệnh ĐẠI CÁT: KHÔN
Cớ sao sự nghiệp chẳng ra hồn
Tình yêu trắc trở cô đơn mãi
Đêm nằm trằn trọc lệ trào luôn
Long đong vất vả đi khắp chốn
Mơ mộng hồn bay khắp muôn phương
Con người tài trí giầu nhân đức
Chẳng màng chi đến dại hay khôn!VỊNH BẢN MỆNH
(Anh VŨ GIANG họa)
.
Bản mệnh số trời đâu dại khôn
Ung dung tự tại vẫn mê hồn
Hướng nhà đắc địa tiền như nước
Phong thuỷ hợp duyên phát đạt luôn
Chẳng phải nổi chìm nơi viễn xứ
Không màng danh lợi chốn xa phương
Mỗi người mỗi cảnh duyên tiền định
Bản mệnh số trời đâu dại khôn...!

Không có nhận xét nào :