Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

CHỢ CHIÊU
14:48 17 thg 9 2012Công khai120 Lượt xem 20Chợ chiều
Chào mời ậm ừ lấy lệ
Nhạt hơn nước ốc ao bèo
Chợ chiều đang thì rã đàm
Quán hàng huơ huếch vắng teo.

Màn chì xám dần từng mảng
Phía Tây bóng ác khuất đèo.
Đàn cò trốn đêm vội vã
Sải dài cánh mỏi gieo neo.

Xa lắc đường chia dăm ngả
Người thì quáng gánh tênh tênh
Kẻ thì oằn vai khiêng vác

Rổ trên thúng dưới cồng kềnh.
Cố níu vài tia nắng cuối
Nhủ rằng chiều vẫn còn đây
Với tay ướm giời dài ngắn
Quờ ngang gió hắt hiu gầy
.

Tia hồng cuối cùng lịm tắt.
Bóng đen nhập nhoạng vật vờ.
Lều chợ ngả nghiêng nát rách
Loang loang đụn xám chơ vơ.

Liêu xiêu mấp mô mái rạ
Rác bay loạt xoạt rối đêm.
….
Ánh sao lẻ loi rơi rớt
Vương ngang nóc chợ im
lìm.
Nam Định xưa _ lều chợ
Không có nhận xét nào :