Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

HỌC LÀM THƠ ĐƯỜNG: HỌA THƠ THÀY CLT (29 thg 11 2012)


HỌC LÀM THƠ ĐƯỜNG: HỌA THƠ THÀY CLT
10:01 29 thg 11 2012Công khai42 Lượt xem 4
LỠ ĐƯỜNG CẢM TÁC
Via he duong Nguyen Huu Cau Phai dao len lam lai

Xăn quần xách dép lội ven đường
Đi bộ đoạn này khổ thấy thương
Nhượng lối né người nghiêng nón lá
Tránh xe tạt nước lạnh be sườn
Nhiều ông lỡ bước càn lên sịnh
Lắm chị sa chân lọt xuống mương
Tiểu lộ còn nghèo chưa cán nhựa
Tham gia tạo vũng chả ai nhường.
Cao Linh Tử


Phu làm đường
( Hat Cat họa)
Hí húi bới đào mãi vệ đường
Mô hôi nhễ nhại thật là thương
Bụi tung mù mịt lem ngang mặt
Bùn dính bết bê bẩn cả sườn
Lưỡi cuốc giơ lên lòa sáng nắng
Cán mai bổ xuống đục ngầu mương
Người xe lóc xóc rên rằng khổ
Bắt né cho qua chả kẻ nhường!TRÊN ĐƯỜNG GẶP ... CẢM TÁC

Thoáng xe xếp lướt tạt qua đường
Nhìn lại thân mình lại cảm thương
Áo sống te tua đua rách lá
Gò lưng cố đạp vặn xương sườn
Ông “hên” gặp nước “chò leo bán”
Tôi “rủi” nhiều phen “sủi dưới mương”
Đường hẹp, oan gia thường cứ gặp
Thấy voi thì phải biết thân nhường!

Hoàng Giáp Tồn

Không có nhận xét nào :