Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

CHỊU THÔI! (20 thg 10 2012)


CHỊU THÔI!
01:35 20 thg 10 2012Công khai89 Lượt xem 16

CHỊU THÔI!( gửi ai đó giận ai)

funscrape.com
 
Giận thì... thi cũng chịu thôi
Không sao về lại  được thời xưa xa.

Chán trò kẻ cắp bà già
Chán trò tráo nụ đổi hoa đầu cành.

Không dưng vò nát phận mình
Rớt rơi vơ một chút tình gió mây!

Thẳng ngay?
 Nào dám thẳng ngay
Vòng vèo vạy vọ bên này bên kia !

 Chật nhà cà nén, dưa chua
Cơn cớ gì lại còn đua muối hành?!

Ngọt thơm là trái cam sành
Hay gì đem ghép vào cành quýt hôi?!


...
 Khi vào ngả ngớn lả lơi
Khi ra lại vẫn thốt lời đà đưa!
Thôi đừng ao ước ngày xưa
Trứng gà trộn với lá mơ dậy mùi!
Canh cua mát lịm mùng tơi
Chớ chan cơm hẩm độn khoai làm gì!
...
Lá si rụng chật gốc si
 Gió xơ tàu chuối rậm rì vườn sau


...
Tiễn nhau
 ra tận
 gốc cau.
Hình như
... trăng xẻ lá giầu cay
cay!


miss you so much

Không có nhận xét nào :