Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

HỒ TÂY CHỚM ĐÔNG (06 thg 11 2012)

HỒ TÂY CHỚM ĐÔNG
00:21 6 thg 11 2012Công khai82 Lượt xem 13

HỒ TÂY CHỚM ĐÔNG
 

 Đông sớm lang thang đếm bước mình
Tây Hồ mặt nước thoảng mùi tanh
Cá  phơi vẩy bạc trên lưng trắng
 Chim dấu chân chì dưới cánh xanh
 Vĩnh Khánh* cao tường không khách viếng
Tĩnh Lâu* kín cổng chẳng người thăm
 
Trích Sài** nay hết gai và củi
Xác Cáo*** xưa đâu bóng với hì
nh?!
*Tên hai chùa ven Hồ Tây

**Trích Sài ( củi gai ) Tên làng  nay được đặt cho đường ven Hồ Tây
***Xác Cáo: Tên cũ của Hồ Tây


Không có nhận xét nào :