Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

Bòng bong


Bòng bong
21:12 10 thg 9 2012Công khai198 Lượt xem 30


Bòng bong
Dây bòng bong
Tưởng rồi mưa thuận gió hòa
Mà sao lại rối như là bong bong.
Điện Xăng... lại dọa sẽ tăng
Giá cơm gạo cũng lần lần đội lên.

Khép phòng tu, nhắm mắt thiền
Mà sao lòng bỗng chung chiêng thế này?!
Nước đời hư - thực, vạy - ngay
Mạch rừng vạ gió tai bay, liệu mà...!
"Con kiến mà leo cành đa"
Loanh quanh rồi lại leo ra leo vào!
Bé họng không thấu trời cao
Thôi đành kín cổng chắc rào nhà ta!

Bão giông ở tít tận xa
Xoáy tròn gạo muối tương cà bếp tôi.

Biển lặng thì sóng hết dồi
Mà đây mù mịt đất trời lênh đênh!
Phận nghèo lên thác xuống ghềnh
Ai lòng trắc ẩn? Ai phần toan lo?
Dòng đời càng chảy càng to
Trăm nguồn vạn nhánh biết là về đâu?!
Liệu ai sẽ bắc nhịp cầu
Liệu ai rút sợi tìm đầu mai nay?!
Liệu khi cờ đã đến tay
Có lo vơ vét cho đầy túi tham?

Bạc vàng mua tán dâng tàn
Đồng tiền cứa nát tâm can con người!

Bòng bong càng quấn càng dai
Bốn bề lá dứa cành gai bít bùng!!

Không có nhận xét nào :