Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

Học làm thơ Đường luật : HOẠ THƠ thày CAO LINH TỬ (05 thg 11 2012)

Học làm thơ Đường luật : HOẠ THƠ thày CAO LINH TỬ
18:54 5 thg 11 2012Công khai92 Lượt xem 8

LỤC LỘ

 
 
 
Nghề tôi lục lộ sửa sang đường
Ướt đẫm mồ hôi phơi nắng sương
Một kiếp phong trần đành phải chịu
Cả đời đất đá cứ đeo vương
Lấm lem hắc ín còn đong gạo
Sạch sẽ áo quần hết lãnh lương
Thân phận thấp cao người có số
Không mong ước gặp chuyện phi thường

Cao Linh Tử  *********************RA ĐƯỜNG
Sớm mai có việc phải ra đường
Vạt cỏ ven hồ vẫn đẫm sương
Nắng nhạt xiên nghiêng hoa lá rụng
Bụi  đen mờ mịt phố hè vương
Chen chân thích cánh người vô ý
Trợn mắt phồng mang kẻ bất lương
Ồn ã  rắn rồng xe khói bốc
Như nêm ních chặt, chuyện ngày thường!

Hat Cat ( Sư phụ Cao Linh tử chỉ dạy. xin đa tạ )

QUỐC DŨNG

TÂM SỰ
Là phu lục lộ phải ra đường
Cuốc cuốc cào cào - khỏi vấn vương
Chỉ tại nhà nghèo không được học
Nên đời đất đá trộn cơm tương
Phen này tớ quyết cho con học
Học đến khi nào nó đậu quan
Mới hả thân cha phu lục lộ
Làm nên thẳng tắp những con đường

Không có nhận xét nào :