Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

NÓI CÙNG AI (13 thg 10 2012)


NÓI CÙNG AI
01:59 13 thg 10 2012Công khai126 Lượt xem 18
NÓI CÙNG AINói quên…
 cũng chả quên đâu
Nhưng mà nhớ… chỉ làm đau lòng mình
Chiều thu vạt nắng mong manh
 Lửng lơ tàu lá nửa xanh nửa vàng.

Nhịp cầu gẫy sập mố ngang
Dòng sâu ngầu đục ngập tràn rìa sông.

...
Ngẩn ngơ vào ngóng ra trông:
Liệu nắng trưa có ai đong vơi đầy?
Liệu ai đếm hạt mưa bay?!
Liệu mây trời có độn đầy gối đêm?!

Trầu  vàng cánh phượng ai têm?
Dao cau bén ngọt mấy phen ai mài?!
Thôi thôi, ván đóng thuyền rồi
Gỡ ra thì cũng nổi trôi bập bềnh.
Lênh đênh nào chả lênh đênh?
Mịt mù con nước dập dềnh đuổi nhau.
Bạc  đầu sóng lớp trắng phau
Bến bờ nào biết nơi đâu mà lần?!

Tạ lòng, lòng lại phân vân
Cánh chuồn phận mỏng chỉ ngần ấy thôi!
Trăm năm hơn cả một đời
Trước sau nguyện lấy thành thơi làm đầu.
 Muộn thu trăng đứng đỉnh đầu
Xa  xôi ai hãy nhớ câu AN LÀNH!
Lấy Tâm để tạ với Tình
Xin chờ ai...
 Chốn cao xanh cùng về!


Không có nhận xét nào :