Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

BÀI THƠ TÔI THÍCH: Sông nhạt nhòa (15 thg 11 2012)

BÀI THƠ TÔI THÍCH: Sông nhạt nhòa
21:54 15 thg 11 2012Công khai74 Lượt xem 8

Lời thưa: khó có thể tìm một lời thừa nào trong thơ anh, bài thơ SÔNG NHẠT NHÒA chỉn chu, nghiên túc, chặt chẽ về tư duy và lô gích,  kiểu " Ý TẠI NGÔN NGOẠI" làm tôi đọc rồi lại đọc...Rất tiếc tôi không có khả năng BÌNH GIẢNG thơ anh, Và thế là sang bê trộm về để giới thiệu với mọi người...

SÔNG NHẠT NHÒA

Sông xăng xái tìm mây in dòng chứa
thu cuộn vòng tong tả thả đò đưa
chiều gặm nát cả chiều buồn thừa mứa
phết màu hoang nhú chồi cũ sai mùamây đỏng đảnh đốt trời sông đo lửa
chút vàng mơ, từ phút mộng ngày xưa
bởi tháng chín mơ đu đưa lời hứa
trái tim thu thêm thắt nhạn bỏ bùaanh cần chanh, em đem khế dầm chua
đo được mất cho ai người sắp sửa
sông nhạt nhòa im dòng chảy lưa thưa
bờ tỉnh mộng xoay hồn ai đó nữagom ngày xưa đền cho ai một nửa
nửa còn thừa để đó đợi ai mua
ai có thể gồng mình vơ núi của
khói lam chiều tung ảo mộng vào mưa!

Tháng 11 - 2012
HOÀNG XUÂN HỌA

Không có nhận xét nào :