Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

VUÔNG TRÒN

VUÔNG TRÒN


Vuông vuông với lại tròn trònMột mai rồi không - không cả.

Búp non dần thành chiếc lá
Úa vàng.
Gió lả tả bay.

Ngồi buồn bấm đốt ngón tay
Một hai… bốn năm...
...Ừ nhỉ?!
Bạn bè bóng chim tăm cá
Bao giờ đến lượt mình đây?!

Người ơi! Sao  đến nơi này?
Loay hoay trụt trồi tẻ ngắt
Mé Tây mặt trời chưa tắt
Bốn bề sập xuống bóng đen

Lần lần theo mép của đêm 
 Rón rén ngó vào vô định
Bỗng thấy lưng minh toát lạnh
Tê tê chạm hạt sương khuya.

Hương thu ngan ngát đê mê
Gió thu thập thò mé cửa
Đêm thu tàn sao vụn vỡ
Rụng ngang rèm gỗ vênh vênh!

Kiếp đời quẩn quấn - quanh quanh
Luân hồi duyên duyên - phận phận
Bàng bạc vôi vôi -  phấn phấn.
Lơ ngơ tỉnh tỉnh - say say!

Vàng chiều lá úa lắt lay
Le lói sao băng vụt hiện
Cuốn ta đắm chìm tan biến
Lùng nhùng...
 không chốn
 không nơi..! 

you make me smileKhông có nhận xét nào :