Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

NHỚ TRƯỜNG XƯA
01:38 3 thg 10 2012Công khai21 Lượt xem 4


NHỚ TRƯỜNG XƯA Kính tặng hương hồn thày giáo cũ
Đã rời Nhân Đại* mấy mươi năm
Lòng vẫn hằng mong trở lại thăm
Hải Điện** đường xưa xanh bóng liễu
Trung Quan** thôn cũ óng tơ tằm…
Tuyết băng không lạnh tình thày bạn
Bão cát sao ngăn nghĩa sắt cầm?

Tháng lại ngày qua trôi bất định
Kẻ Nam người Bắc... mãi xa xăm!
****************

*Nhân Đại ( Trường đại học nhân dân TQ – BK) tên gọi tắt trường cũ của tôi
**Hải Điện –Trung Quan thôn là hai nơi gần trương Nhân Đại
( bài này tưe 1/10 . còn bài hôm 30 biến hẳn...!)

Không có nhận xét nào :