Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

VÁ THU

VÁ THU
20:34 17 thg 8 2012Công khai84 Lượt xem 15
Image du Blog bleuchalou.centerblog.net
VÁ THU
Rủ nhau vá víu mùa thu
Sợi nắng thì dớt, sợi mưa thì dòn
Chờ chiều cắt mảnh hoàng hôn
Đợi sao sa
nhặt kim vàng cùng khâu!
Image du Blog chezmanima.centerblog.net

Không có nhận xét nào :