Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

ĐỒNG DAO CHO EM

                    

Gió Đông, Gió Nam
   Nhanh tay Em bỏ giỏ,
      Giỏ không hom
        Gió bay đằng gió.
            Em bắt sao ngọn gió cho mình?
Tia nắng hồng, Tia nắng xanh
Em nhặt về dấu trong ngăn tủ.
Tủ em chín mười lần khóa
                       mà
                                         ... nắng trốn đâu rồi?!
Em ngước mắt nhìn trời
Mây như bông trắng xóa
Vội vàng hái năm bảy đóa
Ủ giữa lồng ngực nóng có trái tim
                                  mà...
                                       mây cũng bỏ em
                                                        biến mất?!
Em bắc thang trèo lên cao ngất
Thưa với Cụ Giời.
Xoa đầu em
Giời cười:
- Con thật ngốc!

                           ■

Không có nhận xét nào :