Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

VẨN VƠ TRƯAOi oi nắng gắt trưa nay
Buồn vui ai cứ vơi đầy riêng ai
Lâng châng tôi với mình tôi
Nủa trắng mây, nửa xanh giời... Lâng châng

Nhìn cây xoe bóng tròn sân
Búp non héo quắt che phần gốc gai...
Đời người khúc ngắn khúc dài
So đo chán cũng một hai cùn mòn.

Nằm nghe biển động sóng cồn
Thấy rầu rĩ gió cơn cơn gợi sầu.
Ngạt ngào hương Quế mùi Ngâu
Lỡ tay khẳm đáy dòng sâu qua thời.
Rồi ra nhạt phấn bạc vôi
Bao nhiêu... Cũng chỉ bấy lời đà đưa.

Ao bèo ngầu sủi bùn chua
Lập lờ vỏ ốc,  mai cua nổi chìm.

Mỏi mòn biển rã cánh chim
Dịu dàng sóng
khép lim dim
mép bờ...

Không có nhận xét nào :