Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

CHIA NỬA CƠN MƯA

CHIA NỬA CƠN MƯA
22:27 28 thg 7 2012 

1-- Người về chia nửa cơn mưa
Sóng Lô giang tạt con đò ngang sông.
Ngầu ngầu củi cuộn rác vòng
Ào áo xoáy nước tóe tung tứ bề.

Người về chia nửa cơn mưa
Nửa giời sũng ướt đầm đìa bến sông.

Ù ù gió buốt sống lưng
Ràn rạt mưa tái tê lòng đôi ta
Rạch giời sấm chớp phong ba
Vòng tay ấm… có gỡ ra được nào!?

Chia nhau một hạt mưa rào

Xé đôi ngọn gió làm sao hả người!
Hẹn thề cuối bể cùng giời
Bỗng dưng hờn giận bẻ đôi cuộc tình!

Người về bứt lá giầu xanh
Soi nghiêng chum nước bập bềnh tầu cau.

Ta chơi với giữa ngàn sao
Nối làn mây biếc bắc cầu sông Ngân....


sửa
CHIA NỬA CƠN MƯA
23:27 28 thg 7 2012Công khai19 


Mình về chia nửa cơn mưa
Ngô non sũng ướt đầm đìa bãi sông.
 
Ù ù gió thốc buốt lưng
Ràn rạt mưa tái tê lòng hai ta
Rạch giời sấm sét chói lòa
Vòng tay ấm… Cố gỡ ra được nào!?


Chia nhau một hạt mưa rào
Xé đôi ngọn gió... làm sao hả mình?
Đầu giời _ cuối bể đinh ninh
Bỗng dưng hờn giận cuộc tình bẻ đôi!

Mình về vội vã tôi vôi
Têm giầu quế, bỏ cau tươi.... mời làng.

Ta vi vu giữa mây ngàn
Ngược Ngân Hà...
Bắc cầu sang hai bờ!


alt

Không có nhận xét nào :