Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

43 --- VỀ ĐÊM

Hình ảnh có liên quan


Mặt trời chui ổ ngủ rồi
Vệt tà dương nhọn cứ cời rách đêm.
Sấm đông xé toạc hoàng hôn
Gió vin cành héo, ngoắc hồn góc khuya.

... Ơ hay! đêm nghẹn nghẹn mưa
Mây thờ thẫn nhặt tua rua giăng giời.

Không có nhận xét nào :