Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

THONG DONG TÔINém cả  đời khôn dại
Đổi về thoáng vô minh
Cuốn tơ vò trăm mối
Buộc nhoi nhỏ cuộc tình

Thít chặt niềm cô lẻ
Nén buồn đau rã rời...
Long tong mươi sợi nắng
Quệt ngang làn gió côi.

Gửi trong veo giọt ước
Về suối nguồn xa xôi
Gửi biếc xanh cõi mộng
Đến vòm mây đỉnh trời.
*

An bình sân thiền lặng
Thong dong tôi với tôi...

Không có nhận xét nào :