Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

NHẮN HOẠN THƯ

VUI CHÚT-- GHEN  ( thơ Đường luật)


Đừng oán Hoan Thư thương Thúc Sinh
Đây ghen cũng bởi đấy đa tình
Đã lời nguyện ước men lam ngọc
Lại chữ hẹn thề ánh nguyệt minh
Quay quắt lòng người trơn đá cuội
Xơ tơi dạ kẻ tướp tơ mành
 Ngọt ngào môi mép trôi tuồn tuột
Son sắt vành ngoài nghe thất kinh!

Hat Cat 24/02/2016

*********
NHẮN HOẠN THƯ

Một buổi quỳ kia đáng mấy mươi
Quá quan mỏi gối thế mà thôi!
Đã hay ngựa cũ quen đường cũ
Thừa biết hoa ôi ứ mật ôi
 Bướm lũ ong đàn len lối hẹp
Nhuỵ teo búp rã chật dòng trôi...
Biết thân lo phận mình Ai nhé!
Những kiểu Thúc Sinh  ngập ngụa đời.

Hat Cat Dieu Sinh
24/02/2016

1 nhận xét :

BẠCH DƯƠNG nói...

Cát iêu thử làm Hoạn Thư đấy à?
HN lạnh lắm phải ko ? Bảo trọng Cát iêu nhé ! (~_~)