Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

CHÙNGCố thôi không giận không hờn
Cố không vướng bận lo toan cuộc người
Vẫn cồn cào những xa vời
Lo mai nay... Những kiếp đời đa đoan.

Vàn muôn xưa đã nát tan
Đâu biển bạc, đâu rừng vàng. Ta ơi
Quặn đau tức tưởi đất giời
Đồng tiền đen bạc, tanh hôi ngập đầu
Giết núi thẳm, diệt vực sâu
Chuột to, mọt lớn lâu nhâu một bầy...
...
Thôi
Chùng cho đắm giấc say
Cho ngơ ngất
Suốt
 đêm ngày
 để quên.

Hat Cat
30/07/2016k

Không có nhận xét nào :