Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

BAN MAI

BAN MAI
( viết cho hai bạn cũ)

Vai gầy tựa tường khô
Vách tróc long  từng mảng
hanh heo gió loãng
đủ rên bản lề gỉ sét thời gian.

đắm chìm em
đêm cuối xa, dài thế!
Mai
anh dắt em thơ bé
nắm tay đến lớp i tờ
tan học rồi
em đứng  gốc me
chờ anh leo cây bứt quả
lẫn hoa lẫn lá
Em này...
 Anh này...
Còn đây chia nửa...
dung dăng nụ cười sún răng...

Tàn mùa
phố xá lạnh tanh
chậm chậm tháng ngày lụ khụ.
nợ đời trả đủ
trôi tiếng hão, danh hư.

Em ơi!
Sống một lần có dư?
Chết một lần có đủ?
Vẹn tình trọn nghĩa
than hồng chút này
ta nhen sao đêm.

Đêm cuối cùng xa em
Dài hơn ngàn tháng ngày chờ đợi
Cành khô chất củi
Thắp lửa soi khuya...
***
Bàn tay gầy trát mịn tường khô
sơn hồng cánh cửa

Mát lành gió
ban mai.

Không có nhận xét nào :