Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

PHÉP MÀU


Rơi mưa cánh hồng
Gom thu giọt lặng
Vương tình sợi nắng
đa mang.

Rớt trăng ánh vàng
Tao tác tiếng  khuya húng hắng
Lộp bộp  sương gieo thềm vắng.
đầm tóc mai buông

Sao ngủ suông
Mây căng vồng ngực mọng
Ngả ngớn heo may
Dan díu đêm.
loạng choạng
giấc tình xanh.

Dắt díu nhau
ta - mình
chốn Đào nguyên
say tỉnh.

Phép mầu sóng sánh
Vòng yêu.

Không có nhận xét nào :