Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

MÂY TƯƠNG TƯ


相思云  Mây tương tư

相思云,相思云
白白飘在天空遥远
带着我心爱的形
哪是凤凰,哪青龙?
两片爱 心 都烟虹
远离着我们
心肝酸如困
互相惦记,互相割离
你想我,我想你
把心思寄在风上
把情思格于云里。。。
多少秋光染叶黄?
多少秋月照窗栏?
只有咱之爱
永远天夜方光茫
相思云,相思云是我们俩心之连

( gửi LXL )

         
Mây tương tư…
Ơi, mây tương tư…
Trắng tinh khôi in nền trời xanh lơ
 bóng hình nhớ thương tháng năm qua
  gió lãng du  hư vô...
Muôn biệt ly bao tháng năm chia xa
Vò xé tâm can vọng lại khúc sầu bi

Nhớ thương như triều dâng giấc mơ
Xót xa chia ly bời bời rối tơ…
Ta gửi nhớ thương theo gió về nơi ai
Ta thêu mây tương tư long lanh sương mai
sầu nắng thu nhuộm vàng muôn lá thu
 mông thu trăng êm ru giấc thu.

Người xa ơi!
Tình yêu muôn kiếp đời đôi ta
 mong manh như cánh hoa...

Mây tương tư!
Ơi, mây tương tư!
Theo gió thu, nương dáng thu dệt nồng nàn ước mơ…
 
 2011-2017

Không có nhận xét nào :