Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

NHẶT CHƠI VƠIMình về lượm nhặt chơi vơi
một vô vi giữa góc trời có không.

Ta đi bứt chút mênh mông
chèo thuyền bát - nhã trên dòng hư vô.

Xưa là cho, mai là cho
Thiên Thai nay
mướt mát bờ 
không nhau.

....
Hat Cat 18/07/2017
Không có nhận xét nào :