Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

TÁI TÊ

Kính tặng 

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh mẹ thứ quảng nam
Mẹ VNAH Nguyễn thị Thứ _ nguyên mẫu của tượng đài mẹ VNAH

Ắng lòng nhìn bát đũa không
- bát đũa của những người ra trận 
Không về

Mâm cơm
Bữa nào cũng vậy
Mình mẹ ngồi
Tái tê! 

H
ạt Cat 27- 7- 2011

Không có nhận xét nào :