Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

SUỐI ĐÊM


Kết quả hình ảnh cho giã gạo bằng sức nước
Giã đêm, gió nén thở dài
Rã rời... mây dục canh hai giăng mùng
Chày khua cối nước thậm thùng.
Chợt con suối nghẹn lưng chừng.
Gạo đau.

Hat Cat 8/7/2017
Không có nhận xét nào :