Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

TRÁI TIM ĐAN - CÔNhặt niềm tin từ vụn nát đời
ủ giọt hồng máu đỏ
Thắp lửa
bừng trái tim Đan- cô

Mịt mù
cuộc sống lầm than
tương lai quẳt queo  tàn lụi.
Cây Đời vẹo cong
Rễ xuyên đá núi
Nước nguồn chắt giọt trong veo.

Trời nhỏ lệ sao.
Mịt mù đêm
Sáng quắc vòm cao
Trái tim Đan cô_sét lửa.

Không có nhận xét nào :