Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

VỊNH CHỢ XƯANắng xói cỏ khô, nẻ ruộng bùn
Tắt dần lối rẽ chuyện à uôm
Mái lều chơ chỏng mươi đòn gánh
Sàn đất ngổn ngang mấy vỉ buồm
Ông lão chổi quơ vun rác rến
Bà già xoè lửa đốt lôm nhôm.
Một phiên đông vắng vui buồn chợ
Cũng  cuộc ngao du nơi xóm thôn .

Hat Cat 24/07/2017

Không có nhận xét nào :