Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

THƠ ĐƯỜNG LUẬT

ÁC ÔN

Quỷ kế ma mưu chước dại khôn?
Diều căng vén áo vội chùi mồm
Kết bè kéo cánh vơ đầy miệng
Tạo nhóm lập băng ních chặt trôn
Quan lớn tội to tuyên miễn án
Dân đen lỗi nhỏ phạt tù luôn
Tiền vàng băng hoại bao nhân phẩm
Tham nhũng khiến người hoá ác ôn.

( Câu cũ :
Ngó thấy muốn văng lũ mặt... Ch...ồn)

Hat Cát
25/07/2016

BẤT NHÂN

Giết biển phá rừng chúng có khôn?
Bọn này chui nhủi hệt loài chồn
Ăn giày, ăn tất, ăn muông thú
Phá núi, phá sông, phá xã thôn.
Tiên tổ không tha bày quỷ dữ
Cháu con chả thứ bọn cô hồn
Bất nhân đất diệt trời tru đấy
Ác đức khi toi chả chỗ chôn!j

Không có nhận xét nào :