Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

AI ĐẤY?Lạ quen giọng nói đầu giây
Nẻo xa xăm khuấy vơi đầy chờ mong.
Đã rằng đừng ngóng, đừng trông
Ma sao lòng cứ dục lòng nhớ ai...

Trăm năm là ngắn hay dài? 
Thơ ngây dáng trúc hình mai héo mòn.
Tình bão giông, phận sóng cồn
Tạnh rồi. Tàn cuộc nước non hẹn thề.
Đắm thuyền bến lú, dòng mê
Mái chèo mông muội lối quê, nẻo làng.

Nhoẻn cười ... hạt  lệ quệt ngang
Cay đôi  mắt ướt, ráo hàng mi khô.
Chút lửng lơ, thoáng hững hờ
Đong thương, khảo nhớ lập lờ đấu / thưng...
Dối nhau hay tự dối lòng?
Vo chặt mây, cuộn vòi rồng toé mưa.

Gió sương tan tác xong chưa? 
Mà bổng trầm tiếng a lô cợt đời.
Phập phù chìm nổi chơi vơi
Ai nhớ đứng? 
Ai thương ngồi?
Ai đây?!

Hat Cat
15/07/2016

Không có nhận xét nào :