Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

HÌNH NHƯ

HÌNH NHƯ...

Hình như mưa biển nhớ ai
Nên chi đêm bỗng hoá dài lê thê...
Loay hoay gió hẹn mây thề
Giọt thu buôn buốt lối mê nẻo hờn...

Không có nhận xét nào :