Thứ Tư, 14 tháng 2, 2018

MÌNH


Hình ảnh có liên quan

MÌNH
Trăng chiều ai ngoắc đầu song

Mây lơ lửng, gió lòng vòng đâu kia.
 Hương hoa vấn vít ngóng  khuya
Lá ru rím lối đêm về bâng khuâng.


Sỏi đá chờ, cát bụi mong

Chân mây ai đốt đuốc hồng đợi ai? 
 Ráng xoe nan quạt ngắn dài
Hoàng hôn gom lọn tóc mai phai màu.


Bấc đông queo quẳt đọt dâu

Sương gieo muối giọt chát câu hẹn thề.
Nhớ ai bời rối trăm bề
 Đêm thảng thốt tiếng gọi khuya, 
Ơi mình! 


Hat Cat 14/ 02/2017

Không có nhận xét nào :