Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

HỎI ?

Kết quả hình ảnh cho cánh bướm

HỎI Hỏi mình... Mình chả biết đâu

Ra sông ma hỏi nhịp cầu chông chênh
Bụi mưa sớm rớt lạnh tanh
Hững hờ chiều gió quẩn quanh gai rào


Tại làm sao? 

bởi làm sao?
Dại khờ cánh nhạn sa vào lưới giăng
Thượng huyền ngơ ngác ngóng rằm
Hạ huyền nín dấu đăm đăm bóng vàng.


Trách khuya mờ mịt đường sang

Trách đêm con sóng vặn ngang mái chèo
Thuyền  mui trơn nhẫy màng rêu
Dám đâu sầm sập cố liều một khi.


Hỏi mình

Mình có biết gì...
Chát chua dây dớt
 ngãi nghì bâng quơ...
Là trung trinh? Là dối lừa?
 Lang bang nào thiếu, nào thừa... Ai hay?! 


Này trời tỉnh, này đất say

Phẩy tay... Năm tháng đêm ngày. 
Thế thôi! 


Câu thề sặc trắng bụi vôi

Gập ghềnh tròn méo Thiên thai ...
Liệu rằng...! ...

Không có nhận xét nào :