Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

BƯỚM XUÂN MÉP HOA

Kết quả hình ảnh cho cánh bướm
CÁNH BƯỚM XUÂN MÉP HOA

Một nét xuân
Một vẻ xuân
Cánh bướm mép hoa giọt sương trong ngần
Duyên trần 
không vương bụi trần.
Tinh vân
biệt xa phù vân.
Bướm xuân
khoác xuân tình
nhẹ tênh tênh lưng 
lâng lâng
nụ hôn
đắm mê.
 mịn màng
sắc thân
tuyết lê. 

Cánh hoa mọng hồng giọt xuân se se
Búp hoa la đà gió xuân the the
Giá đông còn đâu đây...
Xám đông vương đâu đây...

Rời sơn khê
Lìa  suối khe
Luấn quấn dập dờn bướm vàng dỡn hoa
Rối rít nồng nàn bướm vàng ghẹo hoa 
Réo rắt gần 
vi vút xa

CÁNH BƯỚM XUÂN MÉP HOA

Không có nhận xét nào :