Thứ Hai, 12 tháng 2, 2018


LÀ...
Là mưa rớt chốn miên côi
Là sương mờ mịt góc trời mù sa
Là trăm năm cuộc tình hoa
Tươi non xuân 
chẳng cỗi  già, tình ơi! 



Không có nhận xét nào :