Thứ Ba, 13 tháng 2, 2018

NẺO CÔ LIÊU

Kết quả hình ảnh cho cô liêu

NẺO CÔ LIÊU
( viết cho một người quen)

Nẻo cô liêu
 tiếng cười ni cô sẻn so
đoạn mương chùa ngầu đục
bờ đất quánh
gió lùa rêu mốc
tiếng chuông rè
cành cạnh gọi hoàng hôn.

Nẻo cô liêu
chân mỏi, gối chồn
ngác ngơ
vết trời, dấu đất
ngằn ngặt
chim non há mỏ chíp chiu.

Nẻo cô liêu
đêm gầy vêu
trăng sao xiên xọ
dế rung râu khua lá cỏ
gọi khuya trải ổ vườn hoang.

Nẻo cô liêu
tầu chuối tơ hơ nằm ngang
hạt mưa rơi dọc
trời dấm dứt
phành phạch gió cười.

Nẻo cô liêu
hoang lạnh.
đơn côi.
lặng lẽ nâu sồng  miếu đền hiu hắt
rì rầm lời gọi Phật
thổn thức tim nhip Đời

Nẻo cô liêu
ai người
thao thức chờ…
chờ…
chờ…
vô tận!
Hat Cat Dieu Sinh 29/ 01/2015

Không có nhận xét nào :