Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018

THẲM SÂU


THẲM SÂU

Thẳm sâu tận đáy bao la
Mưa gieo giọt ngọc, hạt ngà chan chan
Cõi thiêng sực nức hương lan
Chộn rộn đêm gió hoang toàng ghẹo mây 
Búp hồng sen ngất ngư say
Mịn mềm rêu khép vơi đầy riêng chung.

.. Dập dồn chiêng gióng, trống rung
Vó câu rầm rập, trùng trùng quân reo
Ào ào cây đổ, nhà xiêu
Biển xanh lớp lớp thuỷ triều ào dâng
Cồn cào ngọn ngọn sóng lừng
Trời chớp giật. 
Đất nổ bung.
Bộn bề.
*
Thẳm sâu
chìm cõi đắm mê
Chan chan giọt ngọc,
dầm dề hạt châu.


Hat Cat 21/02/2017


Không có nhận xét nào :