Thứ Năm, 1 tháng 2, 2018

GIANG TAY

GIANG TAY

giang tay ôm trọn mông lung
trời ấp bể giăng màn mù xám
ngọn sóng nhạt
ù lì bôi  đá nghiêng trơn.

Giang tay ôm trọn dỗi hờn
cuộc chiều dạt trôi bãi cát
 nhọc mệt
con thuyền gác mái ưu tư.

Giang tay ôm trọn hư vô
 vĩnh hằng băng lạnh
miền miên viễn trong veo sắc ngọc
oà một tiếng reo.

rằm tháng chạp Đinh Dậu
31/1/2018

Không có nhận xét nào :