Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018

NHẮN

Hình ảnh có liên quan

NHẮN

thôi nhé đêm, 
đừng lừa mị trắng đen ám ảnh.
mảnh vỡ pha lê 
không tím đỏ vàng xanh
không bảy sắc cầu vồng
 khi 
xoã bung màn tối

thôi nhé, người 
thật dối
như kem chảy
 ruồi bâu.
trộn làm sao,
trả làm sao,
về
thơm ngon vốn dĩ? 

Thôi nhé, mỏng dầy
những dạn dĩ 
những buông tuồng
 danh sương
 tình khói.

  Trót
Qua sông khúc lội
bùn nào chả dính gót chân? 

Không có nhận xét nào :