Thứ Hai, 12 tháng 2, 2018

KHÔNG THẬT.

KHÔNG THẬT

Dù biết rằng không phải thật
 Mà sao đằng ấy vẫn tin
Tình tình đong đưa ánh mắt
Lời lời thổn thức con tim.

... Tiếng cú rúc đêm đau rát
Trăng sao nhớn nhác đi tìm...

Cứ ngỡ hồn trời, linh đất
Thiêng liêng tụ tiếng tơ đồng
Hoá lùng bùng lùm cỏ dại
Hoang toàng đồng vắng trống không.

Là giả mà như không  giả
Ngọt ngon lọt tuỷ, thấu xương.
Long lanh như châu như ngọc
Thơm thơm như phấn như hương...

Chợt thấy tức cười đằng ấy
Khôn ngoan rơi hết ngoài đường.

HatCat11/02/2017

Không có nhận xét nào :