Thứ Ba, 27 tháng 2, 2018

GIÁ MÀ

Kết quả hình ảnh cho hội lim bắc ninh 2017

GIÁ MÀ
( Gửi các bạn Gia Bình _ Kinh Bắc) 
Giá mà giờ mới đôi mươi
Thì buông vạt áo ... " lí lơi" tôi về.
Nép xanh ngô bãi triền đê
Long lanh ánh mắt, vụng về bàn tay.
Đỏ hồng môi quết trầu cay
Véo von giọng ví, ngất ngây lời tình
Nhón chân bước níu lòng mình
Một đi... Một lại chông chênh mỏng dầy
Rượu chưa cạn đã ngà say
Trời buông nắng giọt vơi đầy mắt nhau.
Giá xưa giầu quyện hương cau
Thì hôm nay đỡ nhớ nhau 
Nhỉ tình?! 

Ngọt ngào mây gió Gia Bình
Giá mà tôi... 
Giá mà mình 
còn xoan.

Không có nhận xét nào :