Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018

SA PA ĐÊM


Kết quả hình ảnh cho đêm sapa
SA PA ĐÊM
Sa pa 
đêm đóng băng lá cỏ
lá cỏ gẫy đôi.
rùn mình gió hà hơi
thấu xuyên kẽ đá.
nước hạt rắn mềm lỡ cỡ
nửa băng sắc cứa bình minh.
sương bạc núi đêm
tuyết trắng rừng xanh
than đỏ trong lò thè lưỡi lửa.


Sapa buốt thế! 
Đêm co ro
nghe
tiếng gà ho
tiếng chuột ho
đất ho
cây lá cũng ho
Tiếng ho  núi đồi lầy bụi đá...

Rừng không xưa cũ
nguyên sơ bao đời rơi vực sâu
Núi loang lổ trọc đầu 
Tháp chùa nung mụn mủ
Không gian rền rĩ
Hả hê tiếng tiền cười.

Lạnh đêm Sa pa ...
chập chờn đỉnh núi 
chơi vơi
Không có nhận xét nào :