Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2018

LÀ THÔI

LÀ THÔI

Là thôi, dứt áo mà đi
Nắng manh èo uột bõ gì sưởi đông
Thong dong gác mái xuôi dòng
Sào đơn khua rộn đáy sông ngầu bùn.

Là thôi, là ngược ngọn nguồn
Chồng đá núi bắc càn khôn nối đời
Guồng mây xe sợi buộc giời
Hô muôn gió cất ngàn lời bão giông

Là thôi, là hết nhớ mong
Người rẽ bắc, kẻ sang đông.
Mặc dầu
Ngóng cho tháng bảy mưa Ngâu
Để xui Ô Thước bắc cầu tơ duyên.

Là thôi, thôi cả lạ quen
Chỉ hư vô với êm đềm hư vô.

Hat Cat 03/02/2017

Không có nhận xét nào :