Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2018

CÁM ƠN TẾT

Ha Noi vang lang sang mung 1 Tet hinh anh 2

CÁM ƠN TẾT

Cám ơn Tết 

trả cho Hà Thành tĩnh lặng thoáng xưa
đường thật vắng và người thật vắng
khẽ khàng gió và khẽ khàng nắng
neo hạt xuân rất nhẹ giao thừa.
Tết trả lại Hà Thành thanh tao nét xưa
phố xá nhoẻn cười vẻ  Xuân e ấp.

Cám ơn Tết 
Dắt Hà Thành vào Xuân, giãn xa tất bật
Cho Xuân quyện hương cảnh sắc lá hoa Xuân.
Tiếng cười Hà Thành dòn tan khúc khích phố ngõ quen
ngọt ngào vị mía.

Hà Thành 
lại 
Hà Thành kiều mị
Hà Thành lại về xưa (Dù chỉ một vài ngày)

Xuân thơ ngây 
say.

Tết Hà Thành riêng vẻ Xuân diễm lệKhông có nhận xét nào :