Thứ Ba, 13 tháng 2, 2018

HÀ THÀNH KHUYA


Kết quả hình ảnh cho Đêm Hà nội
HÀ THÀNH KHUYA


Hà Thành  khuya trĩu ưu phiền
Mông lung bờ bến, ảo huyền mù sa.
Bồn chồn chìm bảy, nổi ba
Cây khô liệu có kết hoa đuốc hồng?

... Nao nao những ngóng cùng trông
Ngược nghiêng rẻo đá, xéo vòng bước đi
Chất chồng dọc nọ, ngang kia
Riêng tây ai gỡ bộn bề riêng tây?!

Đời còn ngắn ngủn lóng tay
Bao nhiêu mỏng, bấy nhiêu dầy ê vai.

Tàn canh
là dứt đêm dài
Lưng giời lấp loá Sao mai ánh vàng.

Hat Cat

Không có nhận xét nào :